Wallaard Bedrijven

A, annemersbedrijf Wallaard Noordeloos is een bedrijf dat werkzaam is in de grond-, weg- en waterbouw en in de civiele betonbouw. Wij onderscheiden ons in de markt door onze veelzijdigheid in dienstverlening, waarbij onze opdrachtgever optimaal profiteert van de integrale werkwijze van het bedrijf. Wij zijn NEN-EN, ISO 9001:2015 en VCA** gecertificeerd, in het bezit van het Procescertificaat (water)bodemsanering (BRL7001) en FSC en beschikken over een ruime ‘knowhow’ voor het uitvoeren van werken.

U komt Aannemersbedrijf Wallaard tegen bij:

 • Ontwerpen en bouwen van bruggen
  – betonnen bruggen
  – stalen bruggen
  – houten bruggen
  – composiet bruggen
 • Infra werkzaamheden
  – rioleringen en persleidingen
  – asfalt- en elementverhardingen
  – ontwerpen bouw- en woonrijpmaken locaties
  – houten-, kunststof- en stalen damwanden
  – oevervoorzieningen
  – parkaanleg
 • Civiele betonbouw
  – betonnen bruggen en viaducten
  – keer- en kademuren
  – rioolgemalen en bergbezinkbassins
 • Reinigen van en onderhoud aan kunstwerken
 • Speciale projecten
  – skateparkvoorzieningen
 •  

Wallaard Groen heeft zich de laatste decennia gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van de (semi-) openbare ruimte. De bekende diversiteit van Wallaard heeft een aantal belangrijke specialisaties opgeleverd zonder afbreuk te doen aan het algemene vakmanschap van haar medewerkers. Wij zijn ISO 9001 en VCA** gecertificeerd, zijn in het bezit van de BRL-groenvoorzieningen, boomverzorging én Dak- en Gevelbegroening van Groenkeur, Prestatieladder Socialer Ondernemen en beschikken over ruime criteria. Daarnaast zijn wij lid van de VHG en de NVB.

U komt Wallaard Groen tegen bij:

 • Aanleg en onderhoud van het openbare groen
 • Aanleg en onderhoud daktuinen en gevelbekleding
 • Maaien van vlakke gazons
 • Aanleg van natuurterreinen
 • Onderhoud van sloten en bermen
 • Boomverzorging
 • Werken langs het spoor

 

Wallaard Noordeloos: CO2 prestaties

Aannemersbedrijf Wallaard is een bedrijf dat werkzaam is in de grond-, weg- en waterbouw en in de civiele betonbouw. In deze sector ligt steeds meer de nadruk op het gebruik van duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energieverbruik in de gebruiksfase. Door het energieverbruik kritisch te beoordelen werken wij aan het verkleinen van de CO2 Footprint (de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen per jaar).

Via de prestatieladder van SKAO kan een CO2 bewust certificaat behaald worden waarmee aangetoond wordt in hoeverre het beleid is doorgevoerd in de organisatie. Er wordt hierbij gekeken naar de vier onderdelen inzicht, CO2reductie, transparantie en initiatieven.

Klik hier voor onze publicaties op de SKAO-website

Hieronder kunt u de CO2-inventarisatierapporten van Wallaard van de afgelopen jaren downloaden:

Telkens zal in juli onze rapportage over het gehele jaar, en medio december onze rapportage over het 1e semester verschijnen, helaas beschikken wij niet eerder over alle benodigde cijfers.

Januari-Juni 2023

Januari-December 2022

Januari-Juni 2022

Januari-December 2021

Januari-Juni 2021

Januari-December 2020

Januari-Juni 2020

Januari-December 2019

Januari-Juni 2019

Januari-December 2018

Januari-Juni 2018

Januari-December 2017

Januari-Juni 2017

Januari-December 2016

Januari-Juni 2016

Januari-December 2015

Januari-Juni 2015

Januari-December 2014

Januari-Juni 2014

Januari-December 2013

Januari-Juni 2013

Ketenanalyse Heipalen

Scope 3 analyse

www.wallaard.nl

Onze Partners