De kracht van new business Oss

De Kracht van Oss wil met ‘de Kracht van Duurzame Ontwikkeling’ bedrijven bewust maken van het nut en noodzaak van duurzaam ontwikkelen. Met als doel Oss een duurzame, verantwoorde en toekomstbestendige stad maken. In het project wordt gebouwd aan een netwerk van bedrijven die kansen zien de impact van hun bedrijf te verbeteren. Om daarmee het bewustzijn van de kansen van duurzaam, verantwoord en toekomstbestendig ondernemen te laten groeien, verbindingen te leggen en samenwerking te zoeken.

Testimonial:

“Namens de Osse Industriële Kring (OIK) zit ik in het bestuur van De Kracht van Oss. Duurzame ontwikkeling trek ik me erg aan. Mijn ambitie is dat in 2020 zo’n 100 bedrijven in Oss werk maken van duurzaamheid, ofwel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ofwel Circulaire Economie (CE). Hiervoor hebben we een MVO traject opgezet dat voor meerdere bedrijven toegevoegde waarde biedt.

Veel bedrijven doen wel iets met MVO (wij bij Kemkens Installaties ook) maar veelal is het ingegeven door een marktvraag (aanbesteding, inkoopvoorwaarden). Meestal is de bijdrage op het vlak van MVO onbekend, omdat het een ‘container’ begrip is. Door mee te doen met ons traject, verkrijg je meer inzicht in je bijdrage op het vlak van MVO, worden medewerkers in het bedrijf betrokken bij de MVO agenda en word je beter in staat gesteld om over MVO te communiceren.

En dat is nu precies iets waarvan ik denk dat dat voor bedrijven als het onze van groot belang wordt in de toekomst.”

Joep Kemkens
Bestuurslid OIK
Portefeuillehouder De Kracht van Duurzame Ontwikkeling

 

www.newbusinessoss.nl
06-53799641 of 06-14570370

Onze Partners