Loonbedrijf Van Etten

Van Etten heeft voor het VCA** en het ISO 9001 certificaat, beleid opgesteld voor veiligheid, gezondheid en welzijn van de organisatie en voor de medewerkers. Dit beleid is aangevuld met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en het beheren van de Carbon Footprint. Onder directie en medewerkers bestaat de motivatie om op een verantwoorde wijze iets te betekenen voor de maatschappij.

Niet alleen het directie maar ook de medewerkers ervaren een steeds grotere verantwoordelijkheid voor het milieu en de aarde. En dat is noodzakelijk om als organisatie effectief te kunnen zijn in het behalen van de doelstellingen. De certificering op de CO2-prestatieladder is een logisch vervolg op de ISO 9001. Met de Carbon Footprint Analyse wil Van Etten inzicht krijgen in de huidige CO2-uitstoot. Maar slechts inzicht verschaffen is niet voldoende om ook daadkrachtig te kunnen zijn op het gebied van de milieudoelstellingen

De ambitie van Van Etten om CO2-reductie te realiseren vloeit voort uit de aandacht die binnen de organisatie is ontstaan voor het verantwoord ondernemen ten aanzien van de maatschappij. Daarnaast hebben steeds meer opdrachtgevers het beleid om voorkeur te geven aan aannemers die het CO2 certificaat bezitten en is het terugdringen van de CO2-uitstoot een waardevol element binnen MVO. Dit beleid is aangevuld met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en het beheren van de Carbon Footprint. Onder directie en medewerkers bestaat de motivatie om langdurig op een verantwoorde wijze een steentje bij te dragen aan een prettigere, beter leefbare en duurzamere maatschappij.

Niet alleen het management maar ook de medewerkers ervaren een steeds grotere verantwoordelijkheid voor het milieu en de aarde. En dat is noodzakelijk om als organisatie effectief te kunnen zijn in het behalen van de doelstellingen. De certificering op de CO2 Prestatieladder is een logisch vervolg op de ISO 9001. Met de Carbon Footprint Analyse wil Van Etten inzicht krijgen in de huidige CO2-uitstoot. Maar slechts inzicht verschaffen is niet voldoende om ook daadkrachtig te kunnen zijn op het gebied van de milieudoelstellingen

De ambitie van Van Etten om CO2-reductie te realiseren vloeit voort uit de aandacht die binnen de organisatie is ontstaan voor het verantwoord ondernemen ten aanzien van de maatschappij. Het terugdringen van de CO2-uitstoot is een waardevol element binnen MVO.

Onze Partners