Grondbewerkingsbedrijf Blijdorp

Grondbewerkingsbedrijf Blijdorp B.V. is een onderneming met de volgende activiteiten:
– Alle soorten grondbewerkingen voor het aannemingsbedrijf in de ruimste zin van het woord zoals: frezen, egaliseren, draineren, vijzelen, bezanden. rotoreggen, wipwoelen, kilveren, zaaien, rollen en maaien.
– Alle soorten werkzaamheden inzake grondverzet-, cultuurtechnische, tuinbouwkundige en terreinwerkzaamheden zoals: rioleringswerkzaamheden, bodemsaneringen, baggeren en sloten.
– Tuinaanleg en –onderhoud.
– Boomverzorging.

Grondbewerkingsbedrijf Blijdorp B.V. is circa 1965 ontstaan door overname door de heer Schilperoord Sr. van het grondbewerkingsbedrijf Moerland (gelegen in de wijk Blijdorp te Rotterdam). In de jaren 70 is het bedrijf verhuisd naar Vlaardingen en heeft sindsdien een uitstekende reputatie opgebouwd in de bovenstaande activiteitsgebieden. Voor uitvoeren van de werkzaamheden is Grondbewerkingsbedrijf Blijdorp B.V. een betrouwbare partner gebleken.

Grondbewerkingsbedrijf Blijdorp B.V. voert haar werkzaamheden met de grootste zorg voor kwaliteit, veiligheid/gezondheid (arbo) en milieu uit. Dit wil zij ook uitstralen naar haar opdrachtgevers
Om de zorg voor KAM nog meer uitstralen heeft het bedrijf besloten hiervoor een zorgsysteem op te zetten, te implementeren en te onderhouden conform diverse normen (zie paragraaf certificeringen). Tevens wordt met de certificering beoogd het aanwezige niveau te borgen en waar nodig te verbeteren.

De huidige onderneming heeft 10-15 medewerkers in dienst en heeft een ruim machinepark met onder andere: tractoren, mobiele kranen, grondkarren, minigraver, knijperauto, kilverbak, bedrijfsauto’s, enzovoort.

Onze Partners