ERA Contour

ERA Contour creëert ruimte. Samen met onze klanten bedenken en maken wij buurten en wijken. We zitten aan tafel met gemeenten, corporaties, consumenten, beleggers en andere ontwikkelaars om plekken te maken waar mensen gelukkig en veilig leven. Of het nu gaat om door ons ontwikkelde projecten of projecten voor derden: wij werken nooit alleen, samenwerken is onze kracht!

ERA Contour werkt al ruim 20 jaar in de stad. Daardoor zijn wij gewend om goed te luisteren naar consumenten en om producten te maken die voldoen aan hun wensen. Dat doen wij door middel van co-creatie: transparant samenwerken met alle partners én de eindgebruiker, in het ontwikkel- en realisatieproces om zo het uiterste eruit te halen voor de klant. Alleen dan kun je duurzame wijken realiseren waar mensen met plezier blijven wonen. Onze speerpunten zijn: Steden sterker makenConsument als co-producent en 360 graden duurzaam.

ERA Contour gelooft in samenwerken en kennisdelen. Wij geloven in een langdurige en projectoverstijgende samenwerking. Het beste van jezelf delen met anderen met als gemeenschappelijk doel: het creëren van zakelijk voordeel waarbij toekomstwaarde voor de consument en gebouwde omgeving centraal staat. Wat ons betreft is co-creatie dé succesvolle werkwijze voor de toekomst.

Wat dit oplevert? Kortere doorlooptijden, hogere klanttevredenheid, betere kwaliteit tegen lagere kosten, minder faalkosten en vergroten van het werkplezier van medewerkers: sneller, beter, goedkoper én leuker!

Samenwerken voor en met klanten en partners

Ook ons kantoor is geheel ontworpen en ingericht op het samenwerken rond projecten. Voor en met onze klanten en partners. Want samenwerken is geen proces, maar een mentaliteit die je de ruimte moet durven geven. Sinds augustus 2013 delen wij ons kantoor met TBI-zusterbedrijf Synchroon.

Naast ons kantoor zijn de introductie van BIM, lean en competentieontwikkeling van medewerkers belangrijke pijlers van onze werkwijze.

Onze werkwijze heeft inmiddels geresulteerd in projectoverstijgende samenwerkingen met Ymere voor nieuwbouw (Co-makership Ymere) en niet-ingrijpende woningverbeteringen (samen met Hemubo in de VOF HEMERA). Met Eigen Haard, KOW en Oranje is het klimaatneutrale co-creatieconcept Co-Green ontwikkeld dat succesvol wordt toegepast in Stadstuin Overtoom.

Met WOONlab worden nieuwe concepten, processen en producten en diensten ontwikkeld voor nieuwbouw en energetische woningverbetering.Wie ideeën heeft over het verbeteren en vernieuwen van wonen in Nederland kan terecht op dit interactieve platform www.tbiwoonlab.nl.

Slim innoveren kan alleen samen!

Onze Partners