DuurzaamCollectief

Voor alle bedrijven die op een duurzame wijze werken is DuurzaamCollectief geschikt. Deze samenwerking biedt u de mogelijkheid om uw inspanningen en de inspanningen binnen de keten/branche op het gebied van milieu en duurzaamheid zichtbaar te maken.

DuurzaamCollectief zal zorgen voor de publicatie van uw nieuws, beleidsstukken, branche afspraken, notulen vergaderingen met concullega's, enzovoort. Hierdoor wordt u volledig ontzorgd in relatie met Bevoegd Gezag en/of certificering(en). Tevens hoeft uw eigen website niet continu aangepast te worden en wordt deze niet onnodig vervuild. Een link naar deze website is dan al voldoende.

De kosten bedragen: € 360,- exclusief BTW per jaar. Ook lid worden? Bel 0412 - 649 844 of klik hier en registreer direct!

>>>

Maatregellijst SKAO

geplaatst op: 01-01-1970 Maatregellijst SKAO

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft vandaag de Maatregellijst gelanceerd op haar website. De Maatregellijst is een vergelijkingsbasis voor CO2-efficiency en reductiemaatregelen voor bedrijven die in dezelfde markt opereren en in activiteiten vergelijkbaar zijn. In Handboek 3.0 is de Maatregellijst als verplicht onderdeel geïntroduceerd bij eis 3B1.

De Maatregellijst is geïntroduceerd om ambities en reductiedoelstellingen van bedrijven beter te beoordelen en te vergelijken. De lijst helpt u en de Certificerende Instelling inzicht te krijgen in de relatieve positie van het bedrijf in de branche. Tevens wordt de Maatregellijst gebruikt als hulpmiddel in de beoordeling van uw doelstellingen en het plan van aanpak bij de eisen 3B en 4B. Het invullen van de Maatregellijst is verplicht, maar individuele maatregelen zijn niet verplicht. Een Certificerende Instelling kan een specifieke maatregel niet verplicht stellen.

 

Overgangsregeling

Voor de introductie van de Maatregellijst geldt een overgangstermijn van 3 maanden. Dat betekent dat bedrijven die een beoordeling hebben op basis van Versie 3.0 tot 1 januari de Maatregellijst mogen gebruiken, maar nog nietmoeten gebruiken. Vanaf 1 januari 2016 moeten bedrijven bij alle ladderbeoordelingen op basis van Versie 3.0 (initiële, jaarlijkse en herbeoordelingen) de Maatregellijst hebben ingevuld als onderdeel van eis 3B1.

 

DOWLOAD DE ACTUELE MAATREGELLIJST HIER