DuurzaamCollectief

Voor alle bedrijven die op een duurzame wijze werken is DuurzaamCollectief geschikt. Deze samenwerking biedt u de mogelijkheid om uw inspanningen en de inspanningen binnen de keten/branche op het gebied van milieu en duurzaamheid zichtbaar te maken.

DuurzaamCollectief zal zorgen voor de publicatie van uw nieuws, beleidsstukken, branche afspraken, notulen vergaderingen met concullega's, enzovoort. Hierdoor wordt u volledig ontzorgd in relatie met Bevoegd Gezag en/of certificering(en). Tevens hoeft uw eigen website niet continu aangepast te worden en wordt deze niet onnodig vervuild. Een link naar deze website is dan al voldoende.

De kosten bedragen: € 360,- exclusief BTW per jaar. Ook lid worden? Bel 0412 - 649 844 of klik hier en registreer direct!

>>>

CBS: CO2-uitstoot groeit veel harder dan economie

geplaatst op: 01-01-1970 CBS: CO2-uitstoot groeit veel harder dan economie

De CO2-uitstoot in Nederland stijgt sneller dan de economische groei. In het derde kwartaal van 2015 lag de uitstoot 6,8 procent hoger dan een jaar eerder. De economie groeide in diezelfde periode met 1,9 procent. Hogere productie van elektriciteit en meer verkeer zijn onder meer oorzaken voor de toename. Dit meldt CBS.

Het was het derde achtereenvolgende kwartaal dat de uitstoot sneller toenam dan de economie. CO2-uitstoot is afhankelijk van meer factoren dan alleen toenemende bedrijvigheid. De mate van uitstoot is bijvoorbeeld ook sterk afhankelijk van het weer, technologische ontwikkelingen en beleid.

Het derde kwartaal was minder warm dan een jaar eerder. Vooral september was in vergelijking met vorig jaar een frissere maand. Gecorrigeerd voor het weereffect was de toename van de CO2 uitstoot 6,4 in plaats van 6,8 procent

Hogere energieproductie en verslechterde ‘brandstofmix’

In het derde kwartaal stootten energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheerbedrijven ruim 17 procent meer CO2 uit dan een jaar eerder. Deze bedrijven zijn goed voor ongeveer 35 procent van de totale uitstoot. De stijging in CO2-emissies kwam vooral door toegenomen productie van elektriciteit door de energiebedrijven. Met name de export van elektriciteit is sterk gestegen.

Voor de productie van elektriciteit is bovendien meer steenkool en minder aardgas ingezet dan vorig jaar. Het verbranden van steenkool gaat gepaard met meer CO2-emissies dan het verbranden van aardgas. De zogeheten ‘brandstofmix’ van Nederlandse energiecentrales is hiermee wat CO2-uitstoot betreft minder gunstig geworden.

Meer vervoersbewegingen

Niet alleen bedrijven in de energiesector stootten meer uit dan vorig jaar. In het derde kwartaal nam de uitstoot van CO2-emissies bij de transportsector toe met ruim 4 procent. Dit komt onder meer door extra vervoersbewegingen die samenhangen met de groei van de handelsstromen. De transportsector is verantwoordelijk voor 18 procent van de totale CO2-uitstoot.

In de luchtvaart steeg de productie het hardst. Daar is van alle vervoersbranches de CO2-uitstoot ook het meest gestegen. Ook huishoudens hebben meer CO2 uitgestoten doordat er meer motorbrandstoffen werden verbruikt.


Stabiele uitstoot overige bedrijfstakken

Niet overal was sprake van een stijging. In de landbouw, de delfstoffenwinning, de industrie en de bouwnijverheid is ongeveer evenveel CO2 uitgestoten als in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De emissie-intensieve chemiesector heeft minder uitgestoten omdat er minder werd geproduceerd. De aardolie-industrie heeft juist veel meer geproduceerd dan een jaar eerder, waardoor de CO2-uitstoot van de raffinaderijen sterk is toegenomen.


Achtergrondinformatie:

De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen. Het betreft hier een eerste raming.