DuurzaamCollectief

Voor alle bedrijven die op een duurzame wijze werken is DuurzaamCollectief geschikt. Deze samenwerking biedt u de mogelijkheid om uw inspanningen en de inspanningen binnen de keten/branche op het gebied van milieu en duurzaamheid zichtbaar te maken.

DuurzaamCollectief zal zorgen voor de publicatie van uw nieuws, beleidsstukken, branche afspraken, notulen vergaderingen met concullega's, enzovoort. Hierdoor wordt u volledig ontzorgd in relatie met Bevoegd Gezag en/of certificering(en). Tevens hoeft uw eigen website niet continu aangepast te worden en wordt deze niet onnodig vervuild. Een link naar deze website is dan al voldoende.

De kosten bedragen: € 360,- exclusief BTW per jaar. Ook lid worden? Bel 0412 - 649 844 of klik hier en registreer direct!

>>>

30 januari 2018: Duurzame Dag! Komt u ook?

geplaatst op: 21-11-2017 30 januari 2018: Duurzame Dag! Komt u ook?


Aansluitend aan het ledenoverleg van DuurzaamCollectief zal in Oss de Duurzame Dag plaatsvinden!

Wanneer? 30 januari 2018.  
Waar? Landweerstraat-Zuid 109 te Oss.
Hoe laat? van 14.00 tot 17.00 uur.

 
DUURZAME KENNISDELING OVER ENERGIEBESPARINGSONDERZOEK, ENERGIEBESPARING EN -OPWEKKING EN VEEL MEER!
 
Nipa Milieutechniek zal op deze dag, door Olaf Duisters, nadere uitleg geven over het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek dat in het kader van de European Energy Directive of het Activiteitenbesluit verplicht is voor bepaalde ondernemingen. De uitleg zal vergezeld gaan van voorbeelden uit de praktijk, waarbij het duidelijk wordt welke keuzes een bedrijf kan maken om de energie-efficiëntie te verbeteren.
 
Dusopa Energy Systems zal op deze dag, door Ardy van Grunsven, uitleg geven over de opbrengsten en kosten van PV-systemen en warmtepompen. In een inloopspreekuur kunnen bedrijven terecht met hun vragen over de mogelijkheden, opbrengsten en kosten voor hun specifieke situatie.
 
SBB Oss zal op deze dag, door Ties van Esch, vragen beantwoorden en/of zal hij ter plaatse de energierekeningen van deelnemers beoordelen. Deze energie inkoper kan aan de hand van de rekeningen van de een bedrijf uitrekenen wat de besparingen kunnen zijn en hiervoor een voorstel doen. Deelnemers dienen dan wel een jaaroverzicht en een actuele factuur mee te nemen.
 
Meld u voor 19 januari 2018 aan viastefan@vanmunadvies.nl of olaf.duisters@nipamilieu.nl
Geef hierbij aan met hoeveel personen u deelneemt (maximaal 2 deelnemers)