CO2 prestatieladder trede 4

Aannemersbedrijf Wallaard is een bedrijf dat werkzaam is in de grond-, weg- en waterbouw en in de civiele betonbouw. In deze sector ligt steeds meer de nadruk op het gebruik van duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energieverbruik in de gebruiksfase. Door het energieverbruik kritisch te beoordelen werken wij aan het verkleinen van de CO2 Footprint (de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen per jaar).

Via de prestatieladder van SKAO kan een CO2 bewust certificaat behaald worden waarmee aangetoond wordt in hoeverre het beleid is doorgevoerd in de organisatie. Er wordt hierbij gekeken naar de vier onderdelen inzicht, CO2reductie, transparantie en initiatieven.

Inzicht

De CO2-emissie (footprint) van Aannemersbedrijf Wallaard geeft de totale hoeveelheid broeikasgassen weer die wij in een jaar uitstoten. Omgerekend is dit de CO2 productie die vrijkomt onder andere bij het verbruik van fossiele brandstoffen die wij kunnen beïnvloeden. Dit zijn onder andere het elektriciteitsverbruik en de gereden kilometers met privé en zakenauto's.

Het jaar 2011 wordt gezien als basisjaar en sindsdien wordt het CO2 verbruik op de website weergegeven.

 

2011

2012

2013

2014

2015

 

Aardgas

24,46

21,65

20,07

16,61

26,45

ton  CO2 per jaar

Brandstof materiaal en materieel

464,49

530,02

516,75

525,77

558

ton  CO2 per jaar

Brandstof personen vervoer

583,23

562,30

619,06

545,40

553,3

ton  CO2 per jaar

Brandstof personen luchtvervoer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ton  CO2 per jaar

Brandstof zakelijke km's met eigen auto

36,53

31,81

31,73

27,22

34,58

ton  CO2 per jaar

Elektriciteit

49,18

54,05

38,57

38,57

18,66

ton  CO2 per jaar

Totaal Scope 1

1072,18

1113,97

1155,88

1087,78

1137,74

ton  CO2 per jaar

Totaal Scope 2

85,71

85,86

70,30

65,79

53,24

ton  CO2 per jaar

TOTAAL verbruik

Aannemerij + Groen

1157,89

1199,83

1226,18

1153,57

1190,98

ton  CO2 per jaar

 

 

+ 3,6%

+ 5,9% (+2,2%)

-0,4%

(-6%)

+2,78%

+3,14%

t.o.v. basisjaar

t.o.v. vorig jaar

We kunnen stellen dat we een geen absolute reductie van CO2-uitstoot hebben weten te bewerkstelligen, zowel ten opzichte van het vorige jaar, als het basisjaar. Rekening houdend met de omzetcijfers kunnen we echter stellen dat er een reductie van 13 gram CO2 per omgezette euro hebben bereikt ten opzichte van 2014 en zelfs van 45 gram CO2 per omgezette euro ten opzichte van het basisjaar.

 

Doelstelling

Daarnaast is het interne kwaliteitssysteem inclusief CO2 prestaties geborgd in het KAM-beleid van Wallaard en extern twee maal per jaar via de website.

·         Cursus “het nieuwe rijden”;

·         Cursus “het nieuwe draaien”;

·         Meer aandacht voor juiste bandenspanning;

·         Inventariseren of er voldoende gescheiden afval verzameling gebeurd op kantoor en de projectlocaties;

·         Opvragen van gegevens bij onderaannemers en waar mogelijk aansturen op het verminderen van het milieu;

·         Blijvende aandacht voor de aanschaf en vervanging van energiezuinige voertuigen;

·         Blijvende aandacht voor de planning van voertuig bewegingen en het combineren van transport;

·         Alternatieve brandstof voor nieuwe/vervangende voertuigen;

·         Besparing van 8% CO2 in scope 1 per omgezette euro;

·         Besparing van 1,5% CO2 in scope 2 per omgezette euro.

 

Transparantie

Wallaard onderzoekt, evalueert en presenteert de gegevens openbaar via rapportage en website.

 

 

Initiatieven

Voor de toekomst zal Wallaard uitgebreider analyseren wat de mogelijkheden zijn om preventief en bij projecten het CO2 verbruik in beeld te brengen. Op dit moment voert Wallaard een actief beleid om de CO2 te reduceren door al het groen wat vrijkomt bij werkzaamheden, te verzamelen en aan te bieden voor compostering en recycling.

Het CO2 verbruik van Wallaard wordt nadelig beïnvloed door de aanwezigheid van aggregaten bij de bouwlocaties om te voorzien in elektra voorzieningen. Voordat de elektriciteitsvoorzieningen aangelegd zijn duurt het ca. 16 weken na het aanvragen

CO2 prestatieladder trede 4

0183 581 490